Çizgi Süt Yemi

Çizgi Süt Yemi daha yüksek metabolik protein* ve daha yüksek enerji içermektedir.

FAYDALARI
  • Mısır silajı, tahıllar ve buğdaygil otları gibi enerjice zengin yem maddelerinin bulunduğu rasyonlarda kullanılır.
  • Süt ve döl verimini arttırır.
  • Pik süt döneminde kalış süresini uzatır.
  • Bağışıklık sistemini destekler.
  • Vücut kondisyon kayıplarını azaltır.
  • Yemden yararlanmayı arttırır.

*Metabolik Protein: Sığırların ince bağırsaklarında sindirilen mikrobiyal protein ile bypass proteinin toplam miktarına denir. Diğer bir ifade ile sığırların yaşama, gebelik ve süt üretimi için kayıpsız biçimde kullandıkları proteindir.

Fotoğraflar

Videolar

PROYEM

Matlı üretim tesislerinde, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı yemlerinin üretimleri yapılmaktadır.
ÜRÜNLER
Konuşmayı Başlat
1
Yardım ?
Çizgi Süt Yemi
Bilgi Almak İstiyorum