Verim Süt Yemi

KULLANMA ŞEKLİ
VERİM süt yemine yeni başlıyorsanız, inekler 10 gün içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.
VERİM Süt Yemi günde en az 3 öğünde verilmelidir.
İneklere su serbest olarak sağlanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda en az 3 öğün sulama yapılmalıdır.
Günlük verilecek VERİM miktarı, süt sığırına verilen diğer kaba ve konsantre yemlerin miktarına ve kalitesine göre değişim göstermektedir. Bu yüzden bilimsel çalışmalarla
hazırlanan Tablo 1’ deki besleme programlarını incelemeniz; hayvanınızın sağlığı, emeğiniz ve kazancınız açısından faydalı olacaktır.

KULLANMA ALANLARI

Düşük ve orta verimli sağmal ineklerde tüm sağım dönemleri boyunca kullanılabilecek bir süt yemidir.

FAYDALARI

Sağım dönemindeki toplam süt verimini ve kalitesini arttırır.
Vitamin – mineral içeriğinden dolayı süt ve döl verimine katkıda bulunur.

Tablo 1: 600 kg canlı ağırlığında % 3.60 yağlı süt veren Holstein ırkı süt sığırları için besleme planı örnekleri

Fotoğraflar

Videolar

PROYEM

Matlı üretim tesislerinde, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı yemlerinin üretimleri yapılmaktadır.
ÜRÜNLER
Konuşmayı Başlat
1
Yardım ?
Verim Süt Yemi
Bilgi Almak İstiyorum