Karacabey Yem Tesisi

İlk yem üretimine 1988 yılında, saatte 10 ton / pelet kapasite ile başlamıştır. Gelişen ve büyüyen ülke hayvancılığı, yem sektörünün de yeniden yapılanmasını zorunlu kılmıştır. Bu süreçte Matlı A.Ş., gelişmeleri yakından takip ederek tesislerinde yaptığı modernizasyonlarla son yıllarda sektörde söz sahibi konumuna gelmiştir.

Karacabey fabrikamız, 45.000 m2 arazi üzerinde 17.500 m2 kapalı alanda faaliyet göstermektedir. 20.000 ton yatay depo, 50.000 ton çelik silo hammadde stoklama kapasitesine sahip tesis toplamda 1.300 ton yemi 48 ayrı çeşit ürün halinde stoklayabilir durumdadır. Elektrik ve mekanik olarak sürekli gelişim içinde olan tesis bugün 70 ton/saat yem üretim kapasitesine ulaşmıştır. Üretimin her aşamasında ürün kontrolleri yapılan fabrikamızda üretim el değmeden PLC otomasyon sistemi ile gerçekleştirilmektedir. Bu sayede hammadde girişinden yem çıkışına kadar geçen süreçte izlenebilirlik sağlanmıştır.

Beş adet yükleme bandımız kamyonların seri ve hassas yüklenmesi için tasarlanmıştır. Çuvallı yem yükleme kapasitemiz 1.250 ton / gün olacak şekilde modernize edilmiştir. Çuvallı sevkiyat yanında bölgedeki çiftliklere ve yumurta üretim tesisimize dökme yem sevkiyatı da yapılmaktadır.

Yem peletleme teknolojisinde ülkemizde ilk defa tarafımızdan kullanılan kompaktör ile pelet kalitesi ve sindirilebilirlikte fark yaratılmıştır. Anlık yüksek sıcaklık ve yüksek basınca maruz kalan yemler, bu sayede normal üretilen aynı değerdeki yemlerden daha fazla verim sağlamaktadır. 2003 yılında hizmete giren bu yeni üretim teknolojisi ile Matlı A.Ş., sektörde fark yaratmış, yetiştiriciye fayda sağlamıştır.

Fotoğraflar

PROYEM

Matlı üretim tesislerinde, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı yemlerinin üretimleri yapılmaktadır.
ÜRÜNLER
Konuşmayı Başlat
1
Yardım ?
Karacabey Yem Tesisi
Bilgi Almak İstiyorum