Tahıl Besi Yemi

KULLANMA ŞEKLİ
Eğer TAHIL BESİ yemine yeni başlıyorsanız, besi sığırları 10 gün içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.
TAHIL BESİ YEMİ ile birlikte kullanılabilecek en uygun tahıl arpa kırmasıdır. Mısır kullanan yetiştiricilerimiz özellikle bitirme döneminde mısır kullanımı yerine arpayı tercih etmelidir.
TAHIL BESİ YEMİ miktarı tablo 1’deki örnek besleme programında da görüleceği gibi besi başlangıcındaki besi sığırlarına günlük 3 kg verilmelidir. Daha sonra besi süresi boyunca kademeli şekilde azaltılarak besinin sonlarına doğru günlük 2 kg’a düşürülmelidir. Kullanılacak arpa kırması miktarı ise besi başlangıcında günlük 2 kg olmalıdır. Daha sonra besi sığırının canlı ağırlığına göre arttırılarak besinin sonuna doğru günlük 9 kg’a kadar çıkılmalıdır.

Günlük verilecek TAHIL BESİ YEMİ miktarı, besi sığırına verilen diğer kaba ve konsantre yemlerin miktarına ve kalitesine göre değişim göstermektedir. Bu yüzden bilimsel çalışmalarla hazırlanan Tablo 1’ deki besleme programlarını incelemeniz, hayvanlarınızın sağlığı, emeğiniz ve kazancınız açısından faydalı olacaktır.

KULLANMA ALANLARI

Tahıl kırmalarının protein, vitamin ve mineral eksiklerini giderir.
Süratli canlı ağırlık artışı sağlar.
Yemden yararlanma oranını arttırır.
Karkas kalitesini ve randımanını iyileştirir.

Tablo1: 200- 500 kg canlı ağırlıklar arasındaki besi sığırlarına uygulanabilecek yoğun besleme programı örnekleri.

Fotoğraflar

Videolar

PROYEM

Matlı üretim tesislerinde, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı yemlerinin üretimleri yapılmaktadır.
ÜRÜNLER
Konuşmayı Başlat
1
Yardım ?
Tahıl Besi Yemi
Bilgi Almak İstiyorum