Pro 41 Süt Yemi

KULLANMA ŞEKLİ

Eğer PRO 41 SÜT YEMİ’ne yeni başlıyorsanız, inekler 10 gün içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.

PRO 41 SÜT YEMİ günde en az 3 öğünde verilmelidir. Günlük verilecek PRO 41 SÜT YEMİ miktarı, süt sığırınaverilen diğer kaba ve konsantre yemlerin miktarına ve kalitesine göre değişim göstermektedir. Bu yüzden bilimsel çalışmalarla hazırlanan Tablo 1’ deki besleme programlarını incelemeniz; hayvanınızın sağlığı ve kazancınız açısından faydalı olacaktır.

KULLANMA ALANLARI
Mısır silajı, buğdaygil silaj ve hasılları, tahıl kırmaları enerjice zengin, protein, vitamin ve minerallerce fakirdir. Bu tür yem maddelerinin kullanıldığı işletmelerde, daha dengeli beslenme ve yüksek performans için, özel olarak formüle edilmiş süt yemlerine ihtiyaç vardır. Aksi halde süt verimi kayıpları, döl tutma problemleri gibi ciddi sorunlarla karşılaşılır.

PRO 41 SÜT YEMİ bu tür sorunlarla karşılaşmamak , daha dengeli beslenme ve yüksek performans için üretilmiş bir yemdir.

FAYDALARI
Özel olarak düzenlenmiş formülü ile işletmenizde kullanılan mısır silajı, çeşitli buğdaygil silajları, tahıl hasılları, tahıl kırmaları ve pancar posaları gibi yem maddelerinin besin maddesi eksiklerini giderir.
Süt verimini arttırır.
Gizli kızgınlık, kızgınlık göstermeme olaylarını azaltarak döl verimini arttırır.
Daha az konsantre yem kullanımı sağlayarak rumen asidozu (işkembe asitleşmesi) riskini düşürür.
İşletmenizde görülebilecek metabolik bir hastalık olan ketozis riskini azaltır.

Fotoğraflar

Videolar

PROYEM

Matlı üretim tesislerinde, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı yemlerinin üretimleri yapılmaktadır.
ÜRÜNLER
Konuşmayı Başlat
1
Yardım ?
Pro 41 Süt Yemi
Bilgi Almak İstiyorum