Keçi Süt Yemi

KULLANMA ŞEKLİ
Kullanılacak keçi süt yemi miktarı keçilere verilecek kaba ve diğer konsantre yemlerin miktarına ve kalitesine göre değişiklik göstermektedir.
Gün içersinde verilecek miktar en az 2 öğün halinde sunulmalıdır.
Yonca kuru otu, çayır kuru otları gibi kaliteli kaba yemlerin kullanılması durumunda verilecek Keçi Süt Yemi miktarı pratik olarak her bir litre süt için 450 gram şeklinde hesaplanmalıdır.

KULLANMA ALANLARI
Keçi Süt Yemi Saanen ırkı keçiler için özel olarak üretilmiş olup tüm sağım dönemi boyunca kullanılabilir.

FAYDALARI
Özel olarak düzenlenmiş enerji ve protein dengesi sayesinde süt verimini arttırır.
Vitamin-mineral katkıları sayesinde ayrıca vitamin- mineral katkısı katılmasına gerek yoktur.

Keçilerde sağmal dönem boyunca kullanılabilecek örnek beslenme programı
Sağım dönemi boyunca yonca ve kuru ot serbest olarak bulundurulabilir. Keçilerde silaj kullanımı önerilmemektedir. Hayvanlar kaba yem ve mera tüketiminden önce Keçi Süt Yemi tüketmelidir. Keçiler için yaşama ihtiyacını karşılayacak keçi süt yemi miktarı 500 gramdır. Sağımın ilk 8 haftasındaki keçilere yaşama ihtiyacına ek olarak verdiği her bir litre süt başına 450-500 gram kadar keçi süt yemi verilmelidir. Bu dönemde kaba yem kalitesi mümkün olduğunca yüksek tutulmalıdır. Sağımın ilerleyen dönemlerinde verilecek keçi süt yemi miktarı keçilerin süt verimine göre düzenlenmelidir. Doğuma yakın olan keçilerde yonca kuru otunun kullanımı sınırlanmalıdır.

Not: Tablo1: 200- 500 kg canlı ağırlıklar arasındaki besi sığırlarına uygulanabilecek yoğun besleme programı örnekleri.

Fotoğraflar

Videolar

PROYEM

Matlı üretim tesislerinde, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı yemlerinin üretimleri yapılmaktadır.
ÜRÜNLER
Konuşmayı Başlat
1
Yardım ?
Keçi Süt Yemi
Bilgi Almak İstiyorum